31.5K

邵阳学院2019届毕业生初次就业情况通报

2019年10月9日   点击人次:225

邵阳学院2019届毕业生初次就业情况通报

 

根据《关于做好全省普通高校2019届毕业生离校就业及初次就业情况统计与监测工作的通知》(湘教通〔2019〕217号)文件要求,现将我校2019届毕业生初次就业情况通报如下:

一、基本情况

2019年,我校毕业生总数6390(其中:本科生4465人、专科生1925)。截止831日,我校目前已就业人数5436人,初次就业率为85.07%,其中,本科毕业生就业3823人,初次就业率85.62%;专科毕业生就业1613人,初次就业率83.79%。

 

二、就业情况

学历

二级学院

专业

合计

总人数

总就业人数

百分比(%)

本科

经济与管理学院                

市场营销                                                    

48

42

87.50%

人力资源管理                                                

57

51

89.47%

旅游管理                                                    

47

42

89.36%

金融工程                                                    

58

44

75.86%

国际经济与贸易                                              

68

55

80.88%

管理科学                                                    

49

38

77.55%


327

272

83.18%

本科

政法学院                      

思想政治教育                                                

66

57

86.36%

法学                                                        

114

87

76.32%


180

144

80.00%

本科

体育学院                      

体育教育                                                    

161

148

91.93%

社会体育指导与管理                                          

51

48

94.12%


212

196

92.45%

本科

文学院                        

新闻学                                                      

76

62

81.58%

历史学                                                      

51

49

96.08%

汉语言文学                                                  

171

155

90.64%

汉语国际教育                                                

57

52

91.23%


355

318

89.58%

本科

外国语学院                    

英语                                                        

215

185

86.05%

商务英语                                                    

107

97

90.65%


322

282

87.58%

本科

音乐舞蹈学院                  

音乐学                                                      

165

148

89.70%

音乐表演                                                    

53

40

75.47%

舞蹈学                                                      

48

41

85.42%


266

229

86.09%

本科

艺术设计学院                  

数字媒体艺术                                                

44

35

79.55%

视觉传达设计                                                

82

74

90.24%

美术学                                                      

81

68

83.95%

环境设计                                                    

135

117

86.67%

产品设计                                                    

47

40

85.11%


389

334

85.86%

本科

理学院                        

信息与计算科学                                              

46

33

71.74%

物理学                                                      

42

36

85.71%

数学与应用数学                                              

81

67

82.72%


169

136

80.47%

本科

食品与化学工程学院            

制药工程                                                    

43

37

86.05%

食品质量与安全                                              

83

69

83.13%

食品科学与工程                                              

48

44

91.67%

生物工程                                                    

62

54

87.10%

化学工程与工艺                                              

55

46

83.64%

化学                                                        

49

45

91.84%


340

295

86.76%

本科

城乡建设学院                  

园林                                                        

63

62

98.41%

土木工程                                                    

176

161

91.48%

风景园林                                                    

49

39

79.59%

地理科学                                                    

60

51

85.00%

城乡规划                                                    

62

44

70.97%

测绘工程                                                    

51

48

94.12%


461

405

87.85%

本科

机械与能源工程学院            

能源与动力工程                                              

86

76

88.37%

机械设计制造及其自动化                                      

222

186

83.78%

车辆工程                                                    

48

44

91.67%

材料成型及控制工程                                          

44

36

81.82%


400

342

85.50%

本科

信息工程学院                  

物联网工程                                                  

48

32

66.67%

网络工程                                                    

62

52

83.87%

通信工程                                                    

71

60

84.51%

计算机科学与技术                                            

59

49

83.05%

电子信息工程                                                

64

63

98.44%

电子科学与技术                                              

56

39

69.64%


360

295

81.94%

本科

电气工程学院                  

自动化                                                      

59

42

71.19%

轨道交通信号与控制                                          

49

38

77.55%

电气工程及其自动化                                          

156

135

86.54%

测控技术与仪器                                              

44

41

93.18%


308

256

83.12%

本科

会计学院                      

资产评估                                                    

38

32

84.21%

会计学                                                      

193

159

82.38%


231

191

82.68%

本科

国际学院                      

通信工程                                                    

56

52

92.86%

旅游管理                                                    

44

37

84.09%

电子科学与技术                                              

44

38

86.36%

电气工程及其自动化                                          

1

1

100.00%


145

128

88.28%

专科

医学院                        

针灸推拿                                                    

94

90

95.74%

医学影像技术                                                

100

76

76.00%

临床医学                                                    

391

284

72.63%

口腔医学                                                    

251

243

96.81%

康复治疗技术                                                

42

29

69.05%


878

722

82.23%

专科

护理学院                      

助产                                                        

65

56

86.15%

护理                                                        

723

644

89.07%


788

700

88.83%

专科

医学检验学院                  

医学检验技术                                                

131

112

85.50%

专科

药学院                        

药学                                                        

96

61

63.54%

药品经营与管理                                              

32

18

56.25%


128

79

61.72%

全校合计 

6390

5436

85.07%

本科合计

4465

3823

85.62%

专科合计

1925

1613

83.79%

 

 

 

邵阳学院     

2019910